De Ultieme Gids Voor het Schrijven van Essays: van Beginner tot Professional

Het Engels essay is een van de meest populaire opdrachten die studenten van hogescholen of universiteiten krijgen. Dit is de gemakkelijkste manier om de competentie van de studenten te definiëren, hun creatieve vaardigheden te controleren, evenals het vermogen om onderzoek te doen, de feiten te analyseren en dingen samen te vatten. De gegeven gids is bedoeld om een ​​onvervangbare hulp te worden voor elke student bij het schrijven van essays. Leer wat een essay is, hoeveel soorten essays mensen gewoonlijk onderscheiden en hoe u een goede structuur van het essay kunt verzekeren, afhankelijk van het type. Lees over de juiste opmaak en verken een lijst met handige tips die u kunnen helpen bij het schrijven van een uitstekend essay dat een A + score verdient.

Wat is een essay (definitie essay)?

Afgeleid van het Latijnse woord “exagium” dat oorspronkelijk staat voor “presentatie van de zaak”, werd de betekenis van het essay eerder gebruikt om fenomenen als ervaring, schets of poging te definiëren. Als je de definitie van een essay vanuit een wetenschappelijk perspectief benadert, wordt het essay beschouwd als een stuk geschreven in proza. Het essayformaat wordt gekozen wanneer de studenten een bepaald onderwerp moeten presenteren en verdedigen dat hun persoonlijke mening vereist. Essays helpen om het vermogen van studenten om de feiten te selecteren, kritisch te evalueren, te ordenen en te presenteren, gemakkelijk te beoordelen. Het belangrijkste doel dat het essay gewoonlijk nastreeft, is echter een weerspiegeling van de gedachten, principes en opvattingen van de auteur door middel van de beschrijving van bepaalde kwesties.

Laten we eens kijken naar de lijst met functies die het meest typisch zijn voor het essayformaat:

 • Essay richt zich op een specifiek onderwerp of vraag. Een stuk dat is gewijd aan de analyse van een breed scala aan problemen kan niet worden uitgevoerd in het essaygenre;
 • Een essay bevat individuele indrukken en overwegingen over een specifieke kwestie en beweert zeker niet een definitieve of uitputtende interpretatie van deze kwestie te geven;
 • Meestal impliceert een essay een nieuwe, subjectief gekleurde kijk op iets. Zo’n compositie kan een filosofisch, historisch, biografisch, journalistiek, literair-kritisch, populair-wetenschappelijk of puur fictief karakter hebben;
 • Een essay lijkt meestal op een informeel, vriendelijk gesprek met de lezer. De essayschrijver probeert de inhoud van een essay zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te maken voor elke lezer. De complexe concepten en termen worden vermeden. Het standpunt van de auteur wordt uitgedrukt in een toegankelijke maar tegelijkertijd competente stijl;
 • Er is geen definitief volume voor zo’n tekst. Het aantal pagina’s doet er niet toe – het belangrijkste doel is om de toegewezen essayonderwerpen volledig te verkennen;
 • De schrijfstructuur van een essay is meestal niet zo rigoureus in tegenstelling tot de andere soorten papers;
 • Het onderwerp van een essay moet relevant zijn. De meest brandende problemen van de dag zijn de beste optie. De persoonlijkheid van de auteur, evenals hun persoonlijke opvattingen en beoordelingen, moeten duidelijk worden getraceerd naarmate het verhaal vordert;
 • Het educatieve doel van het essay is om creatief denken te ontwikkelen en het vermogen om je mening schriftelijk kenbaar te maken.

Hoe schrijf je een essay?

Als je niet weet hoe je een essay schrijven, zul je dit soort opdrachten waarschijnlijk voor het eerst behandelen. Het schrijven van een essay is niet moeilijk, op voorwaarde dat u veel onderzoek heeft verricht. Hier zijn een paar algemene tips voor het schrijven van essays die je kunnen helpen als je moeite hebt met schrijven:

 • Beslis over het soort essay dat je moet schrijven. Deze stap is cruciaal omdat het de structuur en de algemene toon van uw paper beïnvloedt;
 • Brainstorm een ​​beetje over uw ideeën. Schrijf alle belangrijke punten op die betrekking hebben op uw onderwerp. Je moet op elk detail letten en alles noteren dat in je opkomt. Wees niet bang als er te veel informatie is. U kunt het later altijd verkleinen;
 • Tijdens het brainstormen is het erg handig om de mapping-methode te gebruiken. U kunt uw hoofdidee in het midden schrijven en het verbinden met de gerelateerde gedachten in de bubbels rond het hoofdprobleem. Het helpt je om logische verbanden te leggen tussen de hoofdpunten van je essay en om een ​​thema dieper te ontwikkelen;
 • Doe het onderzoek. U kunt altijd verwijzen naar online bibliotheken, nieuwsplatforms, wetenschappelijk onderzoek van geleerden en experts uit het veld, enz. Vind de essayvoorbeelden die het beste bij uw onderwerp passen en gebruik deze als basis. Doe je best om je onderzoek te organiseren, aangezien dit zeker de logische structuur van een essay zal beïnvloeden;
 • Schrijf een scriptie voor je essay. Dit is de belangrijkste zin die het hele idee van je essay verklaart. Alle andere punten van het essay moeten gebaseerd zijn op de scriptieverklaring;
 • Maak een essayoverzicht. Dit betekent dat je de ruggengraat van je toekomstige essay moet voorbereiden. De ruggengraat is nodig om ervoor te zorgen dat uw paper logisch is gestructureerd en soepel verloopt;
 • Schrijf je essay. Probeer op basis van het schema een duidelijk en professioneel essay te maken dat met succes de noodzakelijke boodschap aan de lezers zou overbrengen.

Naast de basistips voor essays, zijn hier nog een paar extra tips die erg handig zijn als je wilt opvallen met een perfect essay:

 • Als het essayonderwerp niet aan jou is toegewezen, probeer dan degene te kiezen waarin je echt geïnteresseerd bent. Voordat je een essay schrijft, zou je veel voorbereidend werk moeten doen, zoals het doen van onderzoek en het lezen van talloze publicaties van de veldexperts . En er is niets erger dan je tijd te besteden aan de dingen die je haat. Enthousiast zijn over je paper zal zeker goede resultaten opleveren. Maar als je niet de kans hebt gehad om het onderwerp van je essay zelf te kiezen en het toegewezen thema niet jouw ding is, of als je geen inspiratie hebt om een ​​essay te schrijven, kun je een essay kopen bij de professionele bureaus en wees 100% zeker dat uw paper briljant wordt uitgevoerd;
 • Denk technisch. Stel jezelf vragen terwijl je aan je paper werkt, analyseer de redenen en consequenties die je tot definitieve conclusies hebben geleid. Hierdoor klinkt je essay innovatief en persoonlijk;
 • Een engels essay schrijven de avond voor een deadline is een slecht idee. Probeer uw tijd in te plannen en het hele werkproces op te splitsen in verschillende delen. U zult effectiever en volhardender zijn bij het uitvoeren van een bepaalde taak binnen een bepaald tijdsbestek;
 • Geef uitdrukking aan uw eigen standpunt. Mogelijk deelt u de mening van andere auteurs die het door u geselecteerde onderwerp al hebben beschreven. Er is echter altijd een manier om iets nieuws in uw paper te integreren. Dit is geen gemakkelijke taak die een behoorlijke uitdaging kan blijken te zijn. Als dit teveel voor je is, kun je altijd de dienst voor het schrijven van essays raadplegen en een paper bestellen bij de schrijvende experts.

Essay Opbouw

Zoals eerder vermeld, is de essay opbouw flexibeler dan in andere soorten papers. Er is echter een bepaald algoritme vastgesteld dat moet worden gevolgd. De titel van het essay komt voor de inleiding, een openingsparagraaf van je paper. In de regel moet het algemene zinnen bevatten die een lezer vlot integreren in de context van het essay. De laatste zin van de inleiding is buitengewoon belangrijk, aangezien deze de opstelling voor het papier vertegenwoordigt.

De hoofdparagrafen moeten de kernboodschap overbrengen die de auteur van een essay met de lezers wil delen. Het aantal alinea’s hangt meestal af van het type essay en kan 3-5 clausules bevatten die de belangrijkste punten van uw paper bevatten.

De conclusie is een samenvatting van alle ideeën die in je essay zijn beschreven. Het is als een bestemmingspunt dat u bereikt na een zorgvuldige planning van uw reis.

Om de principes van de opbouw essay beter te begrijpen, is het noodzakelijk om op elk structureel element afzonderlijk te focussen.

Inleiding Essay

De inleiding van het essay moet de achtergrondinformatie bevatten die van cruciaal belang kan zijn voor de lezer om uw boodschap te begrijpen, evenals een korte beschrijving van het plan over hoe u het toegewezen onderwerp gaat behandelen. Hoewel de inleiding de eerste alinea van een essay is, is het altijd beter om het op het einde te schrijven, aangezien u zich 100% bewust moet zijn van de belangrijkste punten van uw paper.

Lichaam

De eerste zin van de hoofdparagraaf moet het onderwerpspunt van het essay bevatten. Soms kan het een tweede zijn die aan de inleidende zin is gekoppeld. Om de inhoud van uw paper effectief te plannen, kunt u alle belangrijke punten opschrijven die u met de lezers wilt delen. Op deze manier kunt u de ontwikkeling van de argumenten controleren en iets toevoegen voor het geval dat nodig is.

Voeg na de onderwerpzin een paar zinnen toe die de bovengenoemde verklaring zouden ondersteunen. U kunt niets zeggen zonder voldoende bewijs te leveren. Het essay-formaat verbeeldt uw standpunt; Het is echter mogelijk dat u geen expert bent op het betreffende gebied, wat automatisch betekent dat u uw woorden moet ondersteunen.

Terwijl u aan uw essay werkt, zult u zeker professionele artikelen, publicaties, boeken en andere bronnen gebruiken. In plaats van directe citaten te gebruiken, is het altijd beter om de gedachten te parafraseren en ze in je eigen woorden op te schrijven.

De laatste alinea van uw lichaamsgedeelte moet uw eigen analyse van de situatie en uw standpunt over het onderwerp weerspiegelen.

Conclusie Essay

De conclusie van het essay is bedoeld om al uw argumenten en gedachten die eerder zijn genoemd bij elkaar te brengen. Het moet de lezer een gevoel van afsluiting geven door de ideeën van een essay samen te vatten. De conclusie zou alleen die kwesties moeten bevatten die al in het lichaamsdeel van het essay zijn genoemd. Nieuwe ideeën mogen in deze sectie niet worden geïntroduceerd.

Essay Indeling

Hoewel het niet zo strikt is in termen van vorm en structuur essay, moet het essay-formaat in acht worden genomen. Het formaat van het essay impliceert de reeks regels die moeten worden gevolgd om uw paper correct te ordenen. De belangrijkste punten die de grootste aandacht vereisen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • titelpagina;
 • correct gemaakte opbouw essay;
 • hoofdlettergebruik van de tekst;
 • voldoende citaat;
 • hook-zinnen, etc.

Om je essay correct op te maken, moet je een paar eenvoudige stappen volgen om elk structureel punt van je essay uit te werken.

Titel Essay

Het wordt aanbevolen om deze pagina dubbel te spaties, het lettertype Times New Roman 12 te gebruiken, de naam van je onderwijsinstelling te vermelden en natuurlijk de titel van je essay. Je naam, evenals de cursusnaam, de naam van je instructeur en de inleverdatum kunnen onder aan de titelpagina worden aangegeven

Essay’s eerste pagina

Elke pagina van je paper moet een kop in de linkerbovenhoek hebben, de correct gecentreerde titel van het essay en de eerste zin van een essay die direct onder een titel is geschreven.

Tekst

Zoals reeds vermeld, heeft elk essay een inleiding, hoofdparagrafen en een conclusie. Deze structurele punten kunnen in de regel worden onderverdeeld in 5 alinea’s: 2 alinea’s voor inleiding en conclusie, terwijl de andere 3 worden gebruikt voor de body van een essay. Net als bij de eerste pagina, moet de essaytekst in het lettertype Times New Roman 12 worden geschreven en moeten de structurele elementen duidelijk hun functies vervullen. De overgangen tussen de alinea’s moeten vloeiend en logisch zijn. Als je niet weet hoe je een essay moet afronden, probeer dan gewoon de belangrijkste punten van je paper samen te vatten en oplossingen te bieden voor alle problemen die erin worden genoemd.

Essay citaat

Citation vertegenwoordigt een lijst met normen over hoe je de bronnen die je in je essay hebt gebruikt, moet citeren. Er zijn verschillende citatiestijlen, namelijk:

 • MLA. Gebruikt in de geesteswetenschappen;
 • APA. Gebruikt in psychologie, sociale wetenschappen, onderwijs;
 • Chicago. Gebruikt in geesteswetenschappen, geschiedenis, sociale wetenschappen;
 • Harvard. Gebruikt in economie;
 • Turabian. Gebruikt in sociale wetenschappen, geesteswetenschappen;
 • OSCOLA. Gebruikt in juridische disciplines;
 • Vancouver. Gebruikt in de geneeskunde;
 • APSA. Gebruikt in politieke wetenschappen
 • NLM, AMA. Gebruikt in de geneeskunde
 • IEEE. Gebruikt in IT, Engineering
 • ACS. Gebruikt in de chemie
 • AAA. Gebruikt in sociale studies, antropologie

Elke citatiestijl heeft verschillende in-text citatienormen, referentielijsten en wordt gebruikt voor verschillende disciplines.

Essay-citatiestijlen

In de regel wordt in de essayopdracht aangegeven welk type citatiestijl je moet gebruiken. Soms bent u echter vrij om het zelf te kiezen. De stijl van citeren hangt volledig af van het onderwerp waarover je je essay schrijft.

Als uw essayonderwerp bijvoorbeeld gerelateerd is aan geesteswetenschappen, is de beste optie voor u om de MLA-stijl te kiezen. Hiermee voorkomt u onnodige onderbrekingen in de vloeiende stroom van uw papier.

Als je aan het wetenschappelijke essay werkt en een overvloed aan auteurs moet citeren, moet je aandacht besteden aan de citatiestijlen van APA of Chicago. Dit geeft uw lezers de mogelijkheid om onmiddellijk de kwaliteit van de gebruikte bronnen te beoordelen.

Als je nog steeds niet zeker weet welke citatiestijl je moet gebruiken, kun je altijd je instructeur om aanwijzingen vragen. Het cruciale ding over citeren is het selecteren van een stijl met de bedoeling je er tijdens je essay aan vast te houden.

In-text citatietypes

Als je essay de verwijzingen naar de bronnen van andere auteurs bevat in de vorm van citaten of het parafraseren van iemands gedachten, moet je het citaat in de tekst gebruiken. Er zijn drie hoofdtypen citaten in de tekst:

 • Tussen haakjes – de bronverwijzing wordt tussen haakjes rechtstreeks in de tekst van je essay geplaatst. In de regel bevat het de naam van de auteur, de publicatiedatum en soms het paginanummer;
 • Opmerking – de bronverwijzing wordt onderaan de pagina geplaatst;
 • Numeriek – elk van de bronnen die u heeft gebruikt, heeft een overeenkomstig nummer in de referentielijst. Het opgegeven nummer wordt gebruikt als u de bron moet vermelden.

Referentielijst

De lijst met alle bronnen die u hebt aangehaald, moet aan het einde van uw artikel worden gegeven. Elke positie van de lijst moet overeenkomen met het citaat in de tekst, zodat de lezer de mogelijkheid heeft om in een oogwenk een noodzakelijke bron te vinden.

De naamgeving van de lijst verschilt afhankelijk van de citatiestijl. In het geval van MLA wordt dit de geciteerde pagina genoemd. Als we het over APA hebben, is het een referentiepagina. De bibliografie wordt gebruikt voor Chicago-stijl.

20 algemene soorten essays

Er zijn 20 soorten academische essays die verschillende benaderingen vereisen. Om uw werk goed te kunnen structureren en plannen, is het noodzakelijk om kort op elk type te focussen. Dit zal u helpen om de gemeenschappelijke kenmerken en doeleinden ervan beter te begrijpen:

1. Narratief essay

Dit soort essay is geschreven in de vorm van een persoonlijk verhaal en vestigt de aandacht van de lezer op de individuele ervaringen, opvattingen, emoties en gevoelens van de auteur. Een verhalend essay geeft de studenten de grootste vrijheid om hun ideeën en gedachten te uiten door ze op een artistieke manier te vertalen. Dit type engels essay schrijven vereist het leveren van overtuigend bewijs om de lezer geïnteresseerd te houden in het persoonlijke verhaal van de auteur.

2. Verklarend essay

Het onderwerp van dit soort essay wordt aan de lezers gepresenteerd via de indicatie van cijfers en feiten. Expository paper moet informatief zijn en heeft de neiging om een ​​objectieve evaluatie van de toegewezen kwestie te geven.

3. Argumentatief essay

Argumentative Essay, ook wel bekend als overtuigend essay, heeft tot doel een lezer te overtuigen van bepaalde ideeën. Daarom moeten de auteurs voldoende feiten gebruiken en hun concept op een rationele en relevante manier bewijzen.

4. Beschrijvend essay

Dit is een van de meest gebruikte soorten essays. Het belangrijkste doel is om de betekenis van een bepaald veld of onderwerp weer te geven met behulp van de persoonlijke opvattingen, emoties en gedachten van de auteur.

5. Vergelijk en contrasteer Essay

Compare and Contrast essay behandelt de overeenkomsten en onderscheidingen van bepaalde verschijnselen. Het belangrijkste doel is om vergelijkbare en verschillende kenmerken van twee dingen, individuen, plaatsen of incidenten, onder de aandacht te brengen.

6. Applicatie-essay

Dat is een buitengewoon belangrijk soort essay voor alle studenten. Het aanvraag-essay is uitgewerkt met het doel om je aan te melden voor verschillende onderwijsprogramma’s aan hogescholen of universiteiten. Dit soort essay is niet creatief en vereist dat bepaalde stilistische normen strikt worden nageleefd.

7. Oorzaak en gevolg essay

Het schrijven van dit soort essay betekent het beschrijven van de situaties die duidelijke reacties hebben veroorzaakt. De auteur moet zich volledig bewust zijn van de feiten en zich volledig realiseren wat de redenen zijn die tot deze feiten hebben geleid.

8. Analytisch essay

Een analytisch essay vereist dat de student een diepgaande analyse geeft van een aantal verschijnselen en deze professioneel beschrijft. De persoonlijke analyse van de student moet altijd worden ondersteund door de relevante argumenten en feiten van de experts in het betreffende vakgebied.

9. Beurs essay

Het doel van dit soort essay is om de beurzencommissie een idee te geven over jou, je levensdoelen en je toewijding. Het studiebeursessay is uitgewerkt met het doel om de beurs aan te vragen of om een ​​volledige of gedeeltelijke vergoeding te krijgen voor uw educatieve uitgaven.

10. Term Paper Essay

Het is bijna hetzelfde als een onderzoekspaper en wordt door de student voorbereid op bepaalde disciplines die binnen de onderwijstermijn worden gevolgd.

11. Essay van vijf paragrafen

De naam van dit soort essay spreekt voor zich. Het impliceert 5 paragrafen die meestal een inleiding zijn, 3 hoofdparagrafen en een conclusie.

12. Kritisch essay

Een prominent type essay dat de neiging heeft om een ​​kritisch inzicht in een bepaald fenomeen te verhelderen door een evaluatie te geven van de sterke en zwakke punten ervan.

13. Definitie essay

Een definitie-essay wordt uitgewerkt wanneer een student een interpretatie van een bepaalde stelling moet geven. Het moet de persoonlijke en academische definitie van een onderwerp combineren.

14. Classificatie-essay

Bij het schrijven van dit soort essay moet een student de dingen in aparte categorieën indelen en uitgebreide kenmerken van elke categorie opgeven. Om het classificatie-essay met succes te schrijven, moeten studenten dingen in categorieën compileren, ervoor zorgen dat elke categorie wordt gevormd op basis van duidelijke ordeningsprincipes en voorbeelden van elke categorie presenteren.

15. Afleidend essay

Een deductief essay impliceert de presentatie van de deductieve redenering die is gebaseerd op bepaalde omstandigheden of aanwijzingen. Om het in eenvoudige bewoordingen te zeggen: als er voldoende informatie is, kan het hoofddoel van het essay – de situatie oplossen of een persoon detecteren – worden gevolgd.

16. Informeel essay

Dit type papier is het papier waar alle studenten het meest van houden. Het kenmerkt zich door de flexibele structuur en informele stijl. Het is bedoeld om de persoonlijkheid van de auteur uit te drukken en zorgt voor een gemoedelijke schrijfstijl.

17. Verkennend essay

Dit is een stuk van een artikel dat wordt gebruikt wanneer de auteur een fenomeen moet beoordelen dat hem eerder niet kende. De verklaring die in dit type essay wordt toegelicht, wordt niet ondersteund. De auteur beoordeelt alleen het idee of de ervaring.

18. Proces-essay

Het procesessay impliceert de stapsgewijze beschrijving van een bepaald proces. Het procesessay kan informatief of beschrijvend zijn.

19. Persoonlijk essay

Een persoonlijk essay kan verschillende onderwerpen behandelen en vereist de bespreking van de auteur over een bepaalde situatie, concept, levensperiode of individu. Het impliceert meestal beschrijvend schrijven.

20. Casestudy essay

Het belangrijkste doel van dit soort essay is om de lezers een authentieke en gedetailleerde evaluatie te geven van een bepaald concept, situatie of fenomeen. Een casestudy-essay vereist nauwkeurige gegevens, dus bereid u voor op veel onderzoek.

Essay Onderwerpen

Als het essayonderwerp niet aan jou is toegewezen door je instructeur, heb je enorm veel geluk dat je er zelf een kunt kiezen. Wanneer de professor de studenten echter de mogelijkheid biedt om het thema te kiezen, kunnen ze nog meer teleurgesteld zijn. Het kan gebeuren vanwege het grote aantal aangeboden onderwerpen waardoor elke student zich gefrustreerd en beschaamd kan voelen. Het is cruciaal om alle geheimen te kennen om het onderwerp te kiezen. Hieronder vindt u een korte handleiding over hoe u dit op de juiste manier kunt doen:

 • Vertrouw op wat u interessant vindt. Als niets je hart sneller doet slaan, probeer dan het onderwerp te kiezen dat op zijn minst interessanter lijkt dan de andere;
 • Analyseer het onderwerp. In dit stadium moet u definiëren hoe breed of smal het gekozen thema is. Het wordt aanbevolen om de beperkte onderwerpen te behandelen, omdat u zeker een idee zult hebben van waarover u gaat schrijven. Algemene onderwerpen kunnen te ingewikkeld zijn om ze goed uit te werken;
 • Zorg ervoor dat er veel bronnen zijn waaruit u de informatie kunt halen. Zelfs als u een beperkt onderwerp heeft gekozen, kunt u problemen tegenkomen als er geen materiaal op staat;
 • Let op uw kwalificaties en kennis. Voordat u een onderwerp kiest, moet u zich afvragen hoe professioneel u bent op het betreffende gebied. Zelfs het meest interessante onderwerp kan een uitdaging worden als u er niets van af weet;
 • Als u een onderwerp wilt bespreken waarover u al een paper heeft geschreven, aarzel dan niet om dat te doen. Je kunt het altijd vanuit een andere hoek benaderen;
 • Brainstorm. Als u verschillende ideeën voor het onderwerp kunt bedenken, is het uw aandacht waard;
 • Zelfs als het onderwerp gemakkelijk lijkt om over te schrijven, maar je vindt het saai, neem dan een ander thema. Verveling bij het schrijven zal resulteren in een saai essay.

Essay Voorbeeld

Om een ​​briljant essay te schrijven, is het nodig om ten minste één essay voorbeeld te hebben dat kan worden gebruikt als basis voor je toekomstige paper. Als je echter verschillende taken hebt om verschillende soorten essays te schrijven, kun je je creatieve schrijfvaardigheid aanzienlijk verbeteren. Bij het nakijken van de papers van andere studenten heb je de mogelijkheid om aandacht te besteden aan stijl, schrijfwijze, vocabulaire en structuur. Op zo’n manier heb je een duidelijk beeld van hoe je moet schrijven.

Hier zijn de voordelen van het controleren van de voorbeeld essay voordat u begint met het schrijven van uw eigen paper:

 • U kunt uw woordenschat verrijken en leren hoe u veelvoorkomende zinnen en uitdrukkingen kunt vermijden door ze te vervangen door de geavanceerde woordenschat;
 • U kunt het juiste gebruik van complexe grammaticale structuren controleren die uw tekst verfijnd maken;
 • U kunt een stijl van uw essay dynamischer maken door de juiste woordcombinaties en uitdrukkingen in de tekst te integreren.

Essay Schrijven Tips

Het schrijven van een essay kan een uitdaging zijn, of je nu van dat soort opdracht houdt of niet. Veel studenten die lijden aan een enorme werkdruk hebben de neiging om hulp te vragen die kan worden geboden door mijn essay-online-bureaus te schrijven. Professionele schrijvers die echte experts zijn op de verschillende gebieden, kunnen u helpen bij het uitwerken van een briljant essay dat het hoogste cijfer verdient.

Als je hebt besloten om zelf aan je paper te werken, volgen hier een paar handige tips om hoe begin je een essay, je punten te formuleren en dingen samen te vatten:

 • Lees aandachtig het onderwerp van je essay en definieer het hoofdidee waarop je je paper zou baseren. Dit is de belangrijkste fase, aangezien deze van invloed is op al uw volgende stappen. Het type essay hangt ook af van het onderwerp en de toegewezen taak. Het type essay kan gemakkelijk worden bepaald als de opdracht woorden bevat als “beschrijven”, “classificeren”, “vergelijken”, “evalueren”, “uitleggen”, enz .;
 • Zoals eerder vermeld, moet u zowel een interessant als een beperkt onderwerp kiezen dat veel wordt besproken. U moet op zijn minst een aantal ideeën bedenken over het toegewezen thema voordat u het kiest.
 • Als u een overzicht maakt voordat u uw essay schrijft, wordt de taak aanzienlijk vereenvoudigd. Maak een lijst van de belangrijkste ideeën van uw onderwerp, noteer al uw gedachten. Zorg ervoor dat al uw ideeën logisch met elkaar zijn verbonden en dat overgangen soepel verlopen.
 • Besteed speciale aandacht aan het inleidende essay. De inleiding geeft de lezer een eerste indruk van uw paper. Het vertegenwoordigt niet alleen het onderwerp van je essay, maar laat ook zien hoe je erover gaat praten.
 • De afsluitende paragraaf is uw laatste kans om indruk te maken en / of de lezer te overtuigen. Gebruik de conclusie-sectie om uw bewering als voor de hand liggend te presenteren – de lezer zal het geloven en zal eerder geneigd zijn uw mening te delen.

Professionele hulp bij het schrijven van essays van PhD-schrijvers

Er kunnen talloze redenen zijn om essayhulp te bestellen bij echte professionals. U kunt bijvoorbeeld te veel stress krijgen door te veel opdrachten die met spoed moeten worden uitgevoerd. Als je een deeltijdbaan hebt, zou het moeilijk voor je zijn om een ​​briljant essay uit te werken, omdat het veel tijd kost om onderzoek te doen, een schets te maken, je onderwerp te analyseren, een essay te schrijven, het te redigeren en te proeflezen .

Als het thema je is toegewezen door je instructeur, kan het saai of te moeilijk lijken. Dit kan je motivatie en inspiratie ontnemen en het risico lopen een laag cijfer te halen.

Er zijn een aantal belangrijke voordelen om uw essay te laten doen door de professionele Ph.D. schrijvers, namelijk:

 • U krijgt 100% professioneel werk uitgevoerd door de experts in hun niche. Het verdiepende onderzoek wordt perfect uitgevoerd, waardoor je veel tijd bespaart voor andere opdrachten van jou;
 • Geen plagiaat. Als u een paper bij de online schrijfbureaus bestelt, krijgt u een totaal uniek papier dat helemaal opnieuw is geschreven en volledig vrij van plagiaat;
 • Juiste opmaak. Het formatteren kost gewoonlijk veel tijd. Laat de professionals het doen in plaats van jou;
 • Als u een paper bestelt, zorg er dan voor dat deze correct wordt bewerkt en nagelezen. Er zullen geen spelfouten, onlogische zinnen en interpunctiefouten zijn;
 • Alle hoofdpunten van je essay vormen een logische stroom met vloeiende overgangen door de hele tekst;
 • De onderdelen van je essay worden goed geschetst en uitgevoerd volgens de academische schrijfnormen.

Het bestellen van essays bij online schrijfbureaus is heel gewoon geworden. Tegenwoordig hoeven studenten niet meer te worstelen met het onderwerp dat ze niet leuk vinden, onder stress te staan ​​door te veel opdrachten of hun paper van de ene op de andere dag te schrijven vanwege tijdgebrek. Professionele promovendi zijn altijd beschikbaar om diegenen te redden die om verschillende redenen hun schrijfopdrachten niet aankunnen. Het behalen van een hoog cijfer is heel goed mogelijk, zelfs als je geen mogelijkheid of inspiratie hebt om je essay zelf uit te werken.